Tekstiilikunst

REGLEMENT


Aasta tekstiilikunstniku ja Aasta noore tekstiilikunstniku preemia ning tunnustus Aasta tekstiilitegu on erialane tunnustus, mis antakse välja Eesti Tekstiilikunstnike Liidu (ETeKL) eestvõttel kord aastas. Preemiate väljaandmist korraldab ETeKL-i juhatus.

Eesti Tekstiilikunstnike Liit on Aasta Tekstiilikunstniku preemiat välja andnud alates 1996. aastast.

Preemia Aasta tekstiilikunstnik on ETeKL-i tunnustus erialase tegevuse eest tekstiilikunsti ja -disaini valdkonnas.
 • Preemiale saavad kandideerida ETeKL-i liikmed.
 • Aasta tekstiilikunstniku preemiale kandideerimiseks valib ETeKLi juhatus nominendid liikmete seast vastava kalendriaasta loomingulise tegevuse põhjal.
 • Juhatus esitab Aasta tekstiilikunstniku valimiseks moodustatud žüriile kuni seitse preemia nominenti.
 • Üldjuhul ei esitata nominendiks tekstiilikunstnikku, kes on eelmisel aastal valitud Aasta tekstiilikunstnikuks.

Preemia Aasta noor tekstiilikunstnik on ETeKL-i tunnustus erialase tegevuse eest tekstiilikunsti ja -disaini valdkonnas.
 • Preemiale saavad kandideerida kuni 35-aastased tekstiilikunstnikud või -disainerid.
 • Kandideerimiseks ei pea olema ETeKL-i liige.
 • Preemiale saavad kandideerida ka üliõpilased.
 • Juhendatud tööde esitamisel peab olema tööde juures viide koolile ja töö juhendajale.
 • Preemia määramisel eelistatakse iseseisvaid loomingulisi projekte.
 • Kandideerimiseks tuleb esitada ETeKLi juhatuse poolt määratud tähtajaks juhatusele fotomaterjal koos infoga eelmise kalendriaasta jooksul valminud tööde, näituste ja/või projektide** kohta. Materjalid võib esitada paberkandjal või elektrooniliselt.
** Projekt võib olla näitus, mis hõlmab loomingut pikemaajalisemalt kui üks aasta ning ka tootearendusprojekt ja muu pikaajalisem erialast tegevust hõlmav ettevõtmine.


Preemia Aasta tekstiilitegu on tunnustus, mis antakse eelmisel kalendriaastal tekstiilikunsti või –disaini valdkonnas olulist ühiskondlik-kultuurilist mõju omanud teo või tegevuse eest. Tunnustus hõlmab ka haridusalast, publitseerivat ja muud eriala arengut toetavat tegevust.
 • Tunnustusele Aasta tekstiilitegu võivad esitada kandidaate kõik ETeKL-i liikmed.
 • Tunnustuse saaja ei pea olema ETeKL-i liige.
 • Ettepanekud koos selgitava infoga tuleb esitada ETeKL-i juhatusele kirjalikult (paberkandjal või elektrooniliselt) juhatuse poolt määratud tähtajaks.

Aasta Tekstiilikunstniku nominentideks valitud autorid ja Aasta Noore Tekstiilikunstniku preemiale kandideerijad esitavad oma töödest žüriile ülevaate (portfoolio) mis sisaldab pildimaterjali ja ülevaate näitustest ning projektidest, võimalusel lisada ka kirjutatud artiklid, arvustused, publikatsioonid vms. lisamaterjal autori valikul.

 • Kui üht liiki preemiale kandideerib ainult üks kunstnik või disainer, siis otsustab preemia väljaandmise või mitteväljaandmise žürii, lähtudes esitatud materjalidest ja eelmise kalendriaasta tekstiilialase tegevuse kontekstist.
 • Žüriil on võimalus lisaks eelnimetatud tunnustustele tõsta esile väljapaistvaid autoreid ka valdkondade kaupa (näiteks: parim toode, parim sisekujundus, parim tekstiilialane kirjutis, parim grupinäitus jne) ja anda välja elutööpreemiat.

Tunnustuste väljaandmist korraldab ETeKL-i juhatus: koondab esitatud materjalid, kutsub kokku žürii, saadab välja pressiteated tulemuste kohta ja määrab ajaja koha, kus preemia üle antakse ja korraldab võimalusel preemiasaajate näituse. Preemiate väljaandmisega kaasneb preemiasaajale diplom ja võimalusel ka rahaline preemia. Peamine rõhuasetus on püüdel saavutada rohkemat äramärkimist nii preemia võitnud autoritele kui ka tekstiilikunsti ja -disaini valdkonnale üldiselt.Žürii koosseis

 • Eelmine Aasta Tekstiilikunstnik
 • Eelmine Aasta Noor Tekstiilikunstnik
 • Eesti Kunstnike Liidu esindaja
 • Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi esindaja
 • Eesti Sisearhitektide Liidu või Eesti Disainerite Liidu esindaja
 • Pressi esindaja
 • KunstiteadlaneHindamine

Hindamine toimub kirjalikult hindamissedelitega:
1. koht - 5 punkti
2. koht - 4 punkti
3. koht - 3 punkti
4. koht - 2 punkti
5. koht - 1 punkt

 • Võrdse punktisumma puhul pälvib preemia kandidaat, kellel on enam maksimumpunkte.
 • Kui maksimumpunkte on mitme kandidaadi vahel võrdselt, toimub žüriiliikmete hääletamine.
 • Žürii otsus on lõplik ja žüriis toimunud arutelud ei kuulu kommenteerimisele.
 • Valimistulemusi ei avalikustata kuni preemiate üleandmiseni.


Aasta Tekstiilikunstniku preemia laureaadid 1996-2023

1996 Katrin Pere
1997 Erika Pedak
1998 Katrin Pere
1999 Elna Kaasik
2000 Ülle Raadik
2001 Krista Leesi
2002 Tiina Puhkan
2003 Mare Kelpman
2004 Tiina Puhkan
2005 Peeter Kuutma
2006 Milvi Thalheim
2007 Aet Ollisaar
2008 Anu Raud
2009 Maasike Maasik
2010 Ene Pars
2011 Mare Kelpman
2012 Katrin Pere
2013 Kadi Pajupuu
2014 Krista Leesi
2015 Erika Pedak
2016 Kaire Tali
2017 Mare Kelpman
2018 Lylian Meister
2019 Krista Leesi
2020 Ülle Saatmäe
2021 Krista Leesi
2022 Elna Kaasik
2023 Aet Ollisaar