Tekstiilikunst

Meist


MTÜ Eesti Tekstiilikunstnike Liit

on professionaalsete tekstiilikunstnike loominguline ühendus, mis asutati 15. veebruaril 1993. 
Ühingu eesmärkideks on Eestis kujunenud tekstiilikunsti traditsioonide põlistamine ja edasiarendamine. Ühingu liikmete loomingulise tegevuse toetamine ja ergutamine. Tekstiilikunstialase hariduse arendamine ja konsultatsioonide andmine, erialase kunstiõpetuse ja enesetäiendamise korraldamine. Eesti tekstiilikunsti tutvustamine kodu- ja välismaal, tekstiilikunstiga seotud informatsiooni kogumine ja vahendamine.

ETeKLi liikmeteks võivad olla oma loomingulist võimekust praktikas tõestanud kutselised kunstnikud ja kunstiteadlased ja juriidilised isikud, kes oma tegevusega toetavad ühingu põhikirjalisisi eesmärke.

ETeKLi auliikmeks on Eesti kunsti ja ühingu ees erilisi teeneid omavad isikud.

ETeKLi juhatus: Sigrid Huik (juhataja); Ainikki Eiskop, Aet Ollisaar, Riste Laasberg, Kadi Pajupuu

Kontakt
juhataja: Sigrid Huik
tekstiilikunst@gmail.com
ETeKLi aadress
Vabaduse väljak 6
Tallinn

Põhikiri.


Tekstiilikunstnike tegemisi pildis aastatel 1990-2008. Maasike Maasiku ettekande visuaale tekstiilikunsti seminaril ETDMis. 2008.