Tekstiilikunst

Reegel ja rituaal

ETeKLi aastanäitus 2019 Reegel ja rituaal toimub mais Pärnu Uue Kunsti Muuseumis. Ootame töid, mis seostuvad tekstiili kui väljendusvahendiga kontseptsiooni, materjali või tehnika kaudu. Töö peab olema valminud ajavahemikul 2018–2019 ega tohi olla varem liidu aastanäitustel eksponeeritud.

Näitust korraldab ja esitatud materjalid vaatab läbi ETeKLi juhatus. Näitusel osalemise aluseks on kontseptsiooni põhjendatus, töö kunstiline kõnekus ja sobivus näituse ideega. Registreerimisleht täita ja salvestada autori nimega ning saata hiljemalt 5. aprilliks aadressile tekstiilikunst@gmail.com märkega REEGEL ja RITUAAL.

Registreerimisleht

Kas me vajame reegleid? Kas vajame juhist ja korda, struktuure, piiranguid, kirjutamata reegleid, reegleid kinnitamas erandit?

Matemaatika. Võrrand. Kas reegel on midagi, mille vastu jonnida?
Aga minu vabadus, kas ei koosne see mu enda loodud reeglitest?

Kas minu juhtnöör… on see horisondini pingul kui tasakaalukunstnikul või raskusjõust sirge kui loodinööril? Või nagu hüppenööri keerlev parabool? Reegel kui tasakaalupunkt kahevahel olemises.

Kas me vajame rituaale? Kuidas häälestun millekski, puhastan meeli…
tolmuimejaga mööda mälunurki, kahetsuse ja kõhkluse „karisid“ vältides?
Tava, tavatu, tavaline. Rituaal kui asjade koospüsimise kord - nii on alati tehtud, nii on tavaks.