Tekstiilikunst

Osalemistingimused


Ootame näitusele MIMIKRI töid, mis tõlgendavad kunsti ja/või disaini võtmes näituse teemat ja seostuvad tekstiili kui väljendusvahendiga kontseptsiooni, materjali või tehnika kaudu.

Mimikri on kohastumise tüüp, mis väljendub organismi tunnuste sarnanemises teise liigi tunnustega. See on järeleahvimine või jäljendamine, mis aitab ellu jääda. 

Tekstiil võimaldab luua visuaalseid ja kontseptuaalseid mustrikoopiaid ja teisikuid, samuti värvikombinatsioone ja vorme, mis on silmapaistvad ja samas tähelepandamatud, kasutades edukalt nii tasapindset kui ka ruumilist vormi.

Teemaga suhestudes saavad oma võimaluse nii moodsad tehnoloogiad kui autorite unikaalsed tehnikad ning traditsioonilised oskused. Näituse teema võimaldab kõnetada tänast näitusekülastajat aktuaalsetel teemadel tekstiili keeles.

Inspiratsiooni leiab ka sellest artiklist:

https://novaator.err.ee/260313/mimikri-kulvab-segadust


  • Näitusele saab esitada töid, mis on valminud 2020-2021. aasta jooksul ja mida ei ole varem ETeKLi aastanäitusel eksponeeritud. Iga autor saab esitada ühe töö või tööde komplekti, mille mõõtmed ei ületa eksponeerimisel 3x3 meetrit.

  • Näitusele saavad esitada oma töö nii ETeKL liikmed kui kunstnikud väljastpoolt liitu, samuti kõrgkoolide tekstiilitudengid, juhendamisel valminud tööde puhul tuleb ankeeti lisada kõrgkool ja juhendaja.

  • Esitamise tähtaeg on 15. november. Näitusele kandideerimiseks palume täita osalusankeedi liidu kodulehel ja lisada žürii tööks vajalikud fotod (2 fotot, üldvaade ja detail tööst). Ankeet sisaldab andmeid: teose nimi, mõõdud, materjalid, tehnika, vajadusel täiendav info töö eksponeerimise kohta. Ankeedis esitatud andmete põhjal koostatakse ka näituse sildid.

  • Kui tekib probleeme kodulehe kaudu ankeedi esitamisega, palume pöörduda juhatuse liikmete poole, kes aitavad andmed sisestada. 

  • Pärast  15. novembrit laekunud tööd ei saa sel aastal MIMIKRI näitusel eksponeerida.

  • Valiku esitatud töödest teeb juhatuse poolt kokku kutsutud näituse žürii

  • Hiljemalt 20. novembril saadetakse tööde esitajatele teavitus näitusel osalemise või mitteosalemise kohta.

  • Osalejate tööd peavad olema transpordivalmis 28. novembriks 2021. Täpsem info tööde transpordi kohta edastatakse osalejatele peale žürii otsust.

  • Esialgne näituse periood on 4. detsember 2021 – 30. jaanuar 2022. Täpsem info näituse avamise aja kohta saadetakse osalejatele peale žürii otsust.