Tekstiilikunst

ETTE/VAATLIK

ETeKLi aastanäitus 2023. Näitusele saavad kandideerida ainult ETeKLi liikmed!

1993. aastal asutatud Eesti Tekstiilikunstnike Liidul on lõppemas kolmekümnes tegevusaasta, mis viib mõtted nii tulevikku kui ahvatleb tagasi vaatama. Kutsume liidu liikmeid osa võtma traditsioonilisest aastanäitusest, mis avab ettevaatlikkuse teemat läbi tekstiilikunstile omaste meediumite, tehnikate ja mõtteviiside.

Mis seostub sõnaga ettevaatlik? Kas esimesena meenub ettevaatlikkus, alalhoidlikkus, pelgus millegi ees, mis võib juhtuda? Või tundub põnev mõelda ettepoole vaatamisest, tulevikuootusest mis silmapiiril vaevumärgatavalt terendamas? Näituse teema pakub mõlemat võimalust.

Ootame näitusele töid, mis tõlgendavad kunsti ja/või disaini võtmes näituse teemat ja seostuvad tekstiili kui väljendusvahendiga kontseptsiooni, materjali või tehnika kaudu. Näitusele saab esitada töid, mis on valminud 2022-2023. aasta jooksul ja mida ei ole varem ETeKLi aastanäitusel eksponeeritud. Näitusele saavad esitada oma töö ETeKL liikmed. Iga autor saab esitada ühe töö või tööde komplekti, mille mõõtmed ei ületa eksponeerimisel 4m². Tööd näitusele valib juhatuse poolt kokku kutsutud žürii. 

Seekord toimub tööde eksponeerimine tasulisel pinnal ARS Kunstilinnaku projektiruumis, mistõttu rakendub näitusele pääsenutele osalustasu 15 eurot. Taotluse esitamise tähtaeg on 15. oktoober. Töö valikul soovitame arvestada, et näituseruumis ei ole igapäevast valvet. 

Näituse periood on 11.12.2023 – 14.01.2024Registreerimisleht
Email again:
Olen nõus, et fotosid minu töödest võib tasuta kasutada ETeKLi infomaterjalides
Olen teadlik sellest, et näitusesaalis on turvakaamera ja puudub igapäevane valve.